Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa BCC zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów.

Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów BCC. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że BCC jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BCC Integracja SAP i ZSMOPL

SAP zgodny z prawem farmaceutycznym
BCC oferuje i rozwija pakiet gotowych funkcji, umożliwiających dostosowanie systemu SAP do przesyłania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zgodnie z nowymi przepisami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, będą zobowiązane przesyłać codziennie do ZSMOPL dane o przesunięciach i stanach magazynowych, a także o planowanych dostawach i zgłoszonych brakach. Według aktualnych informacji z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.06.2017 r., wymóg ten zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 1 stycznia
2018 r. Oznacza to konieczność dostosowania systemu SAP do przesyłania danych do ZSMOPL.

Aby umożliwić firmom dostosowanie SAP na czas i najszybciej jak to będzie możliwe, w nawiązaniu do aktualnie podanego terminu wymagalności, w BCC już od jesieni 2016 r. pracuje specjalny zespół, złożony z konsultantów branżowych, logistycznych oraz specjalistów integracyjnych. Efektem jego pracy jest pakiet „BCC Integracja SAP i ZSMOPL”, wzbogacany i rozbudowywany na bieżąco, w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Zdrowia, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Możliwości pakietu „BCC Integracja SAP i ZSMOPL”:

  • automatyczne generowanie w SAP wymaganych komunikatów, w oparciu o bieżące dane transakcyjne, m.in. o brakach w dostępie do produktów leczniczych, o planowanych dostawach, a także o każdorazowym nabywaniu i zbyciu produktów
  • automatyczna wysyłka danych do aplikacji ZSMOPL w formie plików XML, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Elementy pakietu „BCC Integracja SAP i ZSMOPL”:

  • zestaw niezbędnych danych słownikowych, uzupełniających dane podstawowe wymagane w poszczególnych komunikatach
  • zestaw niezbędnych operacji/słowników, identyfikujących zdarzenia gospodarcze (m.in. w module SAP MM) i właściwe struktury organizacyjne ze względu na podmiot raportujący
  • mechanizm pozyskiwania transakcji zarejestrowanych (istotnych dla ZSMOPL)  w systemie SAP w dedykowanych do tego celu tabelach, na potrzeby poszczególnych komunikatów ZSMOPL, wraz z weryfikacją kompletności ich danych pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Zdrowia
  • przygotowanie, tworzenie i weryfikacja komunikatów XML (komunikat obrotów i stanów, komunikat zgłoszenia braków oraz komunikat planowania dostaw)
  • e-wysyłka komunikatów do centralnego systemu Ministerstwa Zdrowia
  • odbiór i obsługa ewentualnych błędów otrzymywanych po wysłaniu poszczególnych komunikatów XML

Już teraz prosimy o kontakt wszystkie firmy korzystające z SAP, które będą zobligowane do sporządzania i wysyłania komunikatów do ZSMOPL, celem odpowiednio wczesnego przygotowania organizacji do nowych wymagań.

Jak działa BCC Integracja SAP i ZSMOPL

Zobacz nagranie z webinara prezentującego nasze rozwiązanie.

ZSMOPL a SAP - zagadnienia prawne

Zobacz nagranie z webinara przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

M: bcc@bccgroup.com
T: 61 827 7000

Business Consulting Center Sp. z o.o.

Centrala w Polsce:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania