Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa BCC zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów.

Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów BCC. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że BCC jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Integracja SAP ze ZSMOPL

Pakiet BCC ZSMOPL i BCC ZSMOPL TRANSFER odpowiedzią na potrzeby obowiązku raportowania produktów leczniczych
Znowelizowana ustawa Prawo farmaceutyczne zobowiązuje podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do dobowego raportowania do ZSMOPL danych dotyczących obrotu lekami – stanów magazynowych, planowanych dostawach, zgłaszanych brakach. Według informacji z Ministerstwa Zdrowia, wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, jednakże po ostatnich nowelizacjach termin ostatecznej wymagalności jest jeszcze nieznany, ostatnia zmiana wskazuje na rozpoczęcie obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to konieczność dostosowania systemu SAP do przesyłania danych do ZSMOPL.
 

Aspekty prawne

12-go lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, powszechnie zwana „ustawą antywywozową”, która miała powstrzymać wywóz leków refundowanych za granicę i zapewnić dostępność do leków deficytowych na polskim rynku. Na jej mocy z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające dodatkowe obowiązki w zakresie przekazywania informacji o obrocie produktami leczniczymi. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy zostali zobowiązani do raportowania danych dotyczących obrotu lekami do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), w zakresie danych wskazanych w art. 72a ust. 2 – hurtownie oraz apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej oraz w zakresie danych z art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a-e i pkt 2-4 – podmioty odpowiedzialne.

ZSMOPL – czym jest?

ZSMOPL to system teleinformatyczny, który ma umożliwiać przekazywanie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dobowych  raportów dotyczących przeprowadzonych transakcji, stanów magazynowych, braków w dostępie do produktów monitorowanych. Głównym zadaniem systemu jest wsparcie organów administracji publicznej, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu ...

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się

Zobacz ten poradnik w innym języku

Ta sama treść jest dostępna w serwisie w innym języku:

Zobacz poradnik - angielski

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

546

PORADNIKÓW

8265

UŻYTKOWNIKÓW

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

M: bcc@bccgroup.com
T: 61 827 7000

Business Consulting Center Sp. z o.o.

Centrala w Polsce:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt