Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa BCC zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów.

Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów BCC. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że BCC jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BCC ECM

Enterprise Content Management

Dokumenty i procesy pod kontrolą

BCC Enterprise Content Management (ECM) to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie informatyczne, wspierające elektroniczne przetwarzanie, archiwizację i obieg dokumentów oraz informacji. Rozwiązanie łączy w sobie funkcje z obszarów DMS (Document Management Systems), CM (Content Management), e-archiwizacji dokumentów, BPM (Business Process Management) oraz systemów Workflow.

Dzięki BCC ECM skanowanie, elektroniczna archiwizacja i udostępnianie dokumentów, przepływ pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi stają się efektywne, bezpieczne, a także przyjazne dla pracowników.

Produkt może służyć do optymalizacji zarządzania różnego rodzaju dokumentów i procesów, np.:

 • dokumenty współpracy z kontrahentami i klientami (m.in. umowy, zamówienia)
 • proces obsługi reklamacji
 • faktury dostawców
 • dokumenty kadrowe (m.in. umowy z pracownikami, współpracownikami)
 • dokumentacja techniczna (np. projekty techniczne produktów, podzespołów; projekty, schematy i mapy infrastruktury itd.)
 • procesy IT

BCC ECM składa się z dwóch głównych grup funkcji:

 • moduł Content Management – elektroniczne archiwum dokumentów
 • moduł Workflow – narzędzie usprawniające obieg dokumentów i procesy biznesowe

Integracja z SAP

BCC, producent i dostawca platformy BCC ECM, to również partner wdrożeniowy SAP, dysponujący wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju aplikacji SAP dla polskich i międzynarodowych klientów. Dzięki połączeniu tych doświadczeń, BCC ECM jest optymalizowany do pracy w firmie korzystającej z systemów SAP.

Korzyści z wyboru BCC ECM dla firmy użytkującej SAP to:

 • Szybki dostęp do funkcjonalności uzupełniających standardowe funkcje i scenariusze w systemie SAP, np. rozwiązanie typu DMS (archiwizacja dokumentów) lub workflow (np. obieg faktur) wraz z inteligentnym OCR
 • dostęp do dokumentów dla użytkowników SAP bezpośrednio z zewnętrznego, bezpiecznego repozytorium dzięki gotowej integracji z modułami SAP poprzez SAP ArchiveLink
 • uniwersalne mechanizmy wymiany danych w procesach workflow pomiędzy systemami SAP a ECM
 • sprawny przebieg projektu wdrożeniowego dzięki przygotowaniu interfejsów przez jednego dostawcę
 • możliwość skorzystania z usług serwisowych i rozwojowych u tego samego dostawcy, gwarantującego pełne wsparcie (zarówno dla SAP jak i systemu DMS/workflow), dostosowane do potrzeb każdej organizacji

Dowiedz się więcej

BCC ECM jest autorskim rozwiązaniem BCC, przygotowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenia w rozwoju rozwiązań IT wspomagających efektywną pracę przedsiębiorstw z dokumentami i informacjami. Zapewniamy pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia, utrzymania i rozwoju aplikacji.
Korzyści: efektywne procesy, redukcja kosztów

Podniesienie sprawności organizacyjnej firmy poprzez:

 • skrócenie czasu realizacji procesów, obiegu spraw i dokumentów
 • jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za kolejne kroki i decyzje
 • dostęp uprawnionych osób do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, niezależnie od miejsca przechowywania dokumentów papierowych

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (m.in. spełnienie wymagań GIODO) poprzez:

 • system uprawnień i autoryzacji, jednoznacznie definiujący dostęp do danych grup dokumentów i rodzajów danych
 • szyfrowanie składowanych i przesyłanych e-dokumentów
 • utrzymanie archiwum dokumentów w wersji elektronicznej, odpornej na zniszczenie

Zwiększenie satysfakcji i lojalności kontrahentów i pracowników poprzez:

 • skrócenie i usprawnienie obsługi spraw, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony danych

Redukcja kosztów poprzez:

 • ograniczenie kosztów magazynowania dokumentów w wersji papierowej
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wielu procesów
 • automatyzację procesów i ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w obsłudze
Zalety: elastyczność, bezpieczeństwo, mobilność

Szybkość wdrożenia. Elastyczność rozwoju. Niskie koszty utrzymania.

 • integracja z dowolnym systemem ERP, CRM, HR lub innym (gotowy konektor integrujący BCC ECM z systemami SAP)
 • łatwe wpasowanie w istniejące środowisko IT (możliwość uruchomienia na różnych, w tym darmowych systemach operacyjnych i bazach danych)
 • architektura zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa (możliwość rozdziału danych na spółki w grupie kapitałowej, lokalizacje lub działy; możliwość stworzenia instalacji testowej i rozwojowej w ramach jednego środowiska IT)
 • dostępne różne opcje utrzymania i licencjonowania: Software as a Service dedykowana instalacja w outsourcingu w BCC lub dedykowana instalacja na platformie sprzętowej klienta
 • dostęp z poziomu urządzeń przenośnych (smartfon, tablet) dla każdej platformy mobilnej (iOS, Android, Windows)
 • szybkie wyszukiwanie i natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, zgodnie z uprawnieniami
 • realizacja zadań w procesach workflow z każdego miejsca, bez ograniczeń
 • bogata funkcjonalność. Intuicyjność i ergonomia.
 • prostota i intuicyjność obsługi (dostępność przez przeglądarki www)
  wielojęzyczność (obsługa w jęz. polskim i angielskim, możliwość łatwej implementacji innych języków)
 • łatwość wyszukiwania (wyszukiwanie pełnotekstowe w zarchiwizowanych dokumentach)
 • integracja z systemem skanowania i OCR
 • ochrona przed niepowołanym dostępem. Bezpieczeństwo składowania i przesyłania danych.
 • rozbudowany system autoryzacji, pozwalający zdefiniować uprawnienia użytkowników nawet do pojedynczych danych
 • zastosowanie kryptografii przy składowaniu i przesyłaniu danych
 • zaawansowany system kontroli i audytu, pozwalający zidentyfikować, kto, co i kiedy wykonał w aplikacji

BCC ECM działa w przeglądarkach www: IE 11, Edge, Firefox i Chrome, na wszystkich systemach operacyjnych, na których są dostępne ww. przeglądarki, w tym m.in. Windows 10.

Usługi - wdrożenie, rozwój, serwis, outsourcing

BCC, firma o wieloletnim doświadczeniu w rozwoju zaawansowanych rozwiązań IT dla wymagających klientów, oferuje pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia, utrzymania i rozwoju rozwiązania ECM.

Klient otrzymuje komplet usług z jednego ręki, od jednego profesjonalnego dostawcy – co pozwala jednoznacznie przypisać odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie rozwiązania ECM i wszystkie aspekty przedsięwzięcia.

Zakres usług BCC to m.in.:

Przygotowanie wdrożenia

 • analiza procesów biznesowych (określenie wymagań, modelowanie, optymalizacja)
 • doradztwo w zakresie organizacji archiwum elektronicznego

Wdrożenie i rozwój

 • usługi wdrożeniowe wraz ze szkoleniami i migracją danych
 • integracja z innymi systemami, np. SAP ERP, HR, CRM
 • dostawa sprzętu i aplikacji skanujących
 • udostępnienie na urządzeniach mobilnych
 • rozbudowa o nowe dedykowane funkcje
  audyt bezpieczeństwa

Utrzymanie

 • udostępnienie w modelu SaaS (Software as a Service)
 • outsourcing IT w tym:
 • utrzymanie systemu w BCC Data Centers
 • administracja rozwiązaniem
 • outsourcing i zarządzanie kopiami zapasowymi
 • serwis – wsparcie administratorów i/lub użytkowników
 • maintenance (w tym udoskonalenia, nowe wersje)
SaaS - BCC ECM jako usługa

BCC ECM to rozwiązanie, które zostało przygotowane do pracy w chmurze. Może być udostępnione jako tzw. SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa).

Dzięki posiadaniu własnego Data Center, BCC oferuje system w modelu usługowym, w oparciu o okresową (miesięczną lub kwartalną) opłatę zależną od aktualnej liczby użytkowników.

Decydując się na utrzymanie BCC ECM w modelu SaaS, nasz klient uzyskuje pewność, że:

 • otrzyma do dyspozycji najnowocześniejsze technologie IT wspomagające biznes (bazy danych, systemy operacyjne, szybkie łącze i zarządzane maszyny wirtualne)
 • jego dane będą profesjonalnie i odpowiednio zabezpieczone bezpośrednio przez BCC (zarówno dane produkcyjne jak i archiwalne, oraz kopie zapasowe)
 • nie musi ponosić kosztów administracji i rozwoju technologii
 • rozpoczęcie projektu nie wymaga początkowych nakładów inwestycyjnych a rozwiązanie jest gotowe do rozpoczęcia wdrożenia
 • system będzie dostępny w oparciu o warunki SLA ustalone w oparciu o wymagania klienta
Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 27018: gwarancja bezpieczeństwa danych

BCC ECM jako rozwiązanie oferowane w chmurze jako SaaS (Software as a Service), posiada certyfikat ISO 27018.

Certyfikat ISO 27018 stanowi niezależną gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacji. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

Jest to pierwsze polskie rozwiązanie ECM, certyfikowane na zgodność ze standardem ISO 27018.

Opinie klientów

Poszukiwaliśmy narzędzia, które zoptymalizuje koszty utrzymania rozwiązań IT związanych z dokumentami bilingowymi, bez uszczerbku na jakości obsługi klientów i efektywności procesów sprzedaży energii. Dzięki BCC ECM udało się znaleźć złoty środek pomiędzy wartością inwestycji a funkcjonalnością oprogramowania. Sprawdziła się reguła 80/20, tj. 80% funkcjonalności najlepszych na rynku rozwiązań IT za 20% ceny.

Artur Lech

Kierownik Sekcji Informatyki

G.EN. Gaz Energia

Więcej

Dzięki BCC ECM zyskaliśmy kontrolę nad wydatkami i ujednoliciliśmy proces od strony organizacyjnej i finansowej. Czynności związane z kontrolą poprawności danych zyskały nowy wymiar, ryzyko procesu obsługi faktur znacznie się obniżyło.

Ewa Laskowska

Starszy Referent ds. Controllingu

ROTR Spółdzielnia Mleczarska

Więcej

Wdrożenie BCC ECM pozwoliło nam uporządkować obieg dokumentów finansowych w firmie. Teraz posiadamy pełną i aktualną wiedzę o fakturach będących w obiegu, co ułatwia nam planowanie kosztów i przepływów finansowych. BCC ECM zapewnia pełną rozliczalność odpowiedzialności na przestrzeni całego procesu biznesowego.

Dorota Łukowska

Kierownik IT

Poli-Eco

Więcej

Integracja z SAP

Korzyści z wyboru BCC ECM dla firmy użytkującej SAP to:

 • Szybki dostęp do funkcjonalności uzupełniających standardowe funkcje i scenariusze w systemie SAP.
 • dostęp do dokumentów dla użytkowników SAP bezpośrednio z zewnętrznego, bezpiecznego repozytorium poprzez SAP ArchiveLink
 • uniwersalne mechanizmy wymiany danych w procesach workflow pomiędzy systemami SAP a ECM
 • sprawny przebieg projektu wdrożeniowego dzięki przygotowaniu interfejsów przez jednego dostawcę
Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

M: bcc@bccgroup.com
T: 61 827 7000

Business Consulting Center Sp. z o.o.

Centrala w Polsce:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt